\"De Zoemende Ceders van Rusland\", Deel 2

\
Zoom image

14,90 EUR

7 % VAT incl. excl. Shipping costs

Shipping time: 2-3 Days

Product no.: 050502
\"De Zoemende Ceders van Rusland\", Deel 2
Ceders van Rusland, Deel 2
Vladimir Megre

Een deel van dit boek is gewijd aan Vladimir Megre's terugkeer in de ‘gewone wereld' na zijn verblijf bij Anastasia en aan het proces van de totstandkoming van het eerste deel. De reacties van lezers op het eerste boek hebben de auteur meer vertrouwen gegeven. Dit geeft hem de moed en inspiratie om in dit tweede deel enkele verhalen prijs te geven die hij eerder nog niet aan het papier durfde toevertrouwen.
Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de ‘magische' gebeurtenissen op het veldje in de taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompittenolie. ...

ISBN: 90-77463-10-9

 

Customers who bought this product also bought the following products:

Essential Oil of Siberian cedar resin 10 ml

Essential Oil of Siberian cedar resin 10 ml

9,90 EUR (19 % VAT incl. excl. Shipping costs)
Cedar Nut Oil, 100 ml

Cedar Nut Oil, 100 ml

Since time immemorial the cedar oil has been produced from cedar nuts in the Urals and in Siberia. The ancient ancestors used cedar oil already at that time in the kitchen.
The cedar oil is pleasant to the taste, is light yellow to golden or amber- colored and the nut flavor is completely outstanding.

32,90 EUR (7 % VAT incl. excl. Shipping costs)
Natural Chewing Gum

Natural Chewing Gum "Larch Balm"

Natural chewing gum "Larch Balm". Made from natural Siberian larch resin. Sugar free, with no preservatives or artificial colors. Strengthens the teeth and the gums, cleans the mouth, refreshes the breath.
 

2,90 EUR (7 % VAT incl. excl. Shipping costs)
Necklace with cedar wood pendant «Flower of Life»

Necklace with cedar wood pendant «Flower of Life»

Manual labour, 110 g

11,90 EUR (19 % VAT incl. excl. Shipping costs)

"Essbare Wildpflanzen"

Wildpflanzen sind reich an Vitalstoffen und bieten eine Fülle besonderer Aromen. Mit diesem praktischen Führer sind sie einfach zu finden und sicher zu bestimmen. ...

17,90 EUR (7 % VAT incl. excl. Shipping costs)
Анастасия, мягкий переплёт 1

Анастасия, мягкий переплёт 1

 êíèãå "Àíàñòàñèÿ" ðàññêàçûâàåòñÿ î ïåðâîé âñòðå÷å Âëàäèìèðà Ìåãðå ñ íåîáûêíîâåííîé æåíùèíîé, îáëàäàþùåé äàðîì èñöåëåíèÿ äóøè è òåëà ÷åëîâåêà.

4,50 EUR (7 % VAT incl. excl. Shipping costs)

This Product was added to our catalogue on Friday 04 March, 2016.

Shopping cart

You do not have any products in your shopping cart yet.

Parse Time: 0.303s